Zarządzanie pobraniami

BrokerSystem zapewnia rozbudowany moduł do zarządzania pobraniami. W połączeniu z pobieraniem statusów przesyłek od kurierów umożliwia częściową automatyzację pracy. 

Klient uzyskuje pełną informację na temat pobrań w systemie:

 

Administrator ma pełną kontrolę nad statusami pobrań oraz powiadomieniami e-mail (w tym ich treścią).

Termin zwrotu pobrania ustalany jest indywidualnie dla każdego cennika. Podana w ten sposób ilość dni roboczych na zwrot od momentu dostarczenia przesyłki (zmiany statusu pobrania).