Rentowność brokera

Rentowność serwisu może być obliczana na dwa sposoby:

1. Automatyczne pobieranie danych z API po złożeniu zamówienia - usługa dostępna tylko w UPS (wymagana autoryzacja UPS).

2. Ręczne ustalenie kosztu na podstawie cennika wzorcowego ustawianego dla każdego cennika indywidualnie. Funkcja ta dostępna jest dla każdego cennika kuriera, niezależnie od używanego api lub jego braku.

 

Szacowanie rentowności serwisu pozwala na generowanie na żywo raportu i wykresu:

Statystyki dochodów brokera kurierskiego

Wykres rentowności brokera - zarobki na serwisie brokera kurierskiego

 

Rentowność możemy szacować dla:

    • Określonego okresu czasu
    • Wybranego przewoźnika
    • Konkretnego nr konta API
    • Wskazanego cennika

 

 

Blokada nierentownych przesyłek

Jeśli korzystamy z pobierania kosztu przesyłki z API UPS po zamówieniu przesyłki istnieje możliwość zablokowania listu przewozowego jeśli odnotujemy stratę na przesyłce. Dzięki temu Administrator ma możliwość zablokowania zlecenia lub ręcznego wygenerowania listu z innego konta (z lepszym kontraktem) lub skontaktować się z klientem w celu renegocjacji. Opcja ta jest dostępna w Ustawieniach podstawowych - zakładka kurierzy.