Raportowanie do CSV

Aby umożliwić łatwe wykorzystanie danych gromadzonych przez Broker System możliwy jest eksport danych do formatu CSV.

Aktualnie dostępne raporty generowane za wskazany okres czasu:

  1. Zamówienia - wszystkie przesyłki w serwisie wraz z detalami.
  2. Skarbonki - wartości skarbonek wg użytkowników.
  3. Skarbonki bez fvat - niezafakturowane wpłaty na skarbonki.
  4. Obroty klientów - lista klientów wraz z obrotami (tylko opłacone zamówienia).
  5. Zamówienia niezafakturowane - lista zamówień bez wystawionej faktury vat.
  6. E-maile klientów - wszystkie e-maile pobrane z profili klientów.
  7. E-maile newslettera - aktywne adresy z newslettera.
  8. Pobrania niezwrócone opcja zwrotu na konto bankowe.
  9. Pobrania niezwrócone opcja zwrotu Pocztą Polską.

Broker System archiwizuje wszystkie wygenerowane raporty.