Integracja z KEX

Integracja z firmą kurierską KEX pozwala na:

  1. Definiowanie dowolnej ilości cenników i kont API,
  2. Automatyczne generowanie listów przewozowych z systemu KEX dla przesyłek,
  3. Automatyczne zamawianie dnia odbioru przesyłki przez kuriera.

 

Obsługujemy typy przesyłek KEX:

  • koperty
  • paczki
  • wielopaczki
  • palety

Większość typów przesyłek posiada zautomatyzowany proces generowania listów przewozowych z systemu KEX.

 

Dostępne typy cenników KEX i status integracji z API:

  • koperty krajowe,
  • paczki krajowe,
  • palety krajowe